Joomla 3.1 Template by iPage Coupon

VAT w przypadku szkoleń i konferencji SIOR

W związku z wieloma pytaniami dotyczącymi opodatkowania szkoleń i konferencji organizowanych przez SIOR prosimy o zapoznanie się z poniższymi, dokładnymi wyjaśnieniami.

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. a) ustawy o podatku od towarów i usług, szkolenia/konferencje organizowane przez Stowarzyszenie na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21.12.2012 r. (dot. uprawnień: RTG R i S) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20.09.2016 r. (dot. uprawnień: A-A, SA, SZ, IOR-1Z, IOR-1R, IOR-1, IOR-3), mogą być objęte zwolnienie z podatku VAT, jeżeli szkolenia te kończą się uzyskaniem uprawnień (egzaminem) dla potrzeb wykonywania pracy zawodowej. Pozostałe szkolenia, które nie kończą się egzaminem nadającym ww. uprawnienia, podlegają opodatkowaniu według stawki VAT 23%.

Jednakże w przypadku, gdy uczestnik szkolenia przedstawi oświadczenie uprawnionego podmiotu, potwierdzające, że szkolenie/konferencje organizowane przez Stowarzyszenie dla tej osoby, będzie finansowane ze środków publicznych w co najmniej 70%, szkolenie dla tej osoby będzie korzystało ze zwolnienia z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c) ustawy o podatku od towarów i usług.

Oświadczenie o finansowaniu ze środków publicznych (PDF, DOC)

Odsłony: 2258

Współpracujemy z: