Joomla 3.1 Template by iPage Coupon

Katowice powitały Kongres Urologiczny

W czerwcu w pięknej hali Międzynarodowego Centrum Kongresowego w Katowicach odbył się 47 Kongres Naukowy Polskiego Towarzystwa Urologicznego. Wydarzenie to objął Patronatem Honorowym Prezydent Miasta Katowice Marcin Krupa.

Wtorek 20 czerwca był dniem oddanym do dyspozycji pacjentów, bowiem to dla nich zorganizowano specjalną sesję z udziałem wybitnych przedstawicieli świata medycyny urologicznej. Warto dodać, że sesja pacjencka stała się tradycyjnie „żelaznym” punktem kolejnych kongresów PTU. Obradom z udziałem pacjentów z wielu stowarzyszeń i organizacji z całego kraju patronowały: Stowarzyszenie Mężczyzn z Chorobami Prostaty „Gladiator”, UroConti – Stowarzyszenie Osób z NTM, Polskie Towarzystwo Stomijne POL-ILKO, Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego. Moderatorem sesji był Tomasz Michałek, m.in. Dyrektor Programu Prospołecznego „NTM – Normalnie Żyć”.

Gości tej części Kongresu PTU przywitał prof. dr hab. n. med. Piotr L. Chłosta z Krakowa. Wyraził zadowolenie z tak licznego udziału słuchaczy, którzy szczelnie wypełnili jedną z sal kongresowych. W krótkim wykładzie wprowadzającym Prezes Polskiego Towarzystwa Urologicznego nakreślił prawdziwy i rzetelny wizerunek urologa w Polsce i Europie. Zaznaczył, że PTU jest odmienną organizacją od innych, PTU stara się podkreślać znaczenie urologów w leczeniu chorób ciężkich, a także onkologicznych. W swym wystąpieniu zwrócił uwagę na problem niedostatecznego dostępu do świadczeń. „Nie możemy dopuścić, aby polski pacjent miał gorszy dostęp do świadczeń niż pacjenci z krajów zachodnich, a także różnych krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Tu chodzi o bezpieczeństwo polskiego pacjenta. Bezpieczny pacjent to zdrowy pacjent – podsumował swoją wypowiedź prof. Piotr. L. Chłosta.

Kolejną część sesji wypełniły rozważania prof. dr hab. n. med. Andrzeja Borówki z Warszawy dotyczące edukacji polskich urologów – 20 lat temu i dzisiaj. Zwrócił uwagę na ogromny postęp, jaki dokonał się  w dziedzinie urologii, dysponujemy znakomitymi kadrami, mamy dostęp do coraz skuteczniejszych generacji leków, ale wciąż wiele jest do zrobienia, tak aby pacjent mógł czuć się traktowany podmiotowo i usatysfakcjonowany przebiegiem procesu leczenia.

Wyzwaniom polskiej urologii przyjrzeli się profesorowie: prof. dr hab. n. med. Tomasz Drewa z Bydgoszczy, prof. dr hab. n. med. Marcin Słojewski ze Szczecina, prof. dr hab. n. med. Tomasz Szydełko z Wrocławia. Wszyscy trzej prelegenci kładli nacisk na pełne zabezpieczenie sprzętowe i lekowe potrzeb polskiego pacjenta. Będziemy walczyć do upadłego o dostęp do refundacji nowoczesnych technik laparoskopowych w praktyce urologicznej – zapewnił w imieniu swych kolegów prof. Tomasz Drewa. Jednocześnie zaapelował o współdziałanie z pacjentami, tak aby relacje lekarz – pacjent i pacjent – lekarz przebiegały ku satysfakcji obu stron.

Wśród wypowiedzi przedstawicieli polskiego środowiska pacjenckiego zwrócił uwagę głos Tadeusza Włodarczyka, prezesa Stowarzyszenia „Gladiator”, który m.in. mówił o współdziałaniu pacjencko-lekarskim, ale także trudnych relacjach organizacji pacjenkich z Ministerstwem Zdrowia oraz Narodowym Funduszem Zdrowia w kwestii dostępu do nowoczesnych terapii, tak jak to się dzieje w wielu krajach świata i Europy. Prezes „Gladiatora” podziękował specjalistom urologom za współpracę, która układa się pomyślnie i w coraz szerszym zakresie. Mamy wspólne spojrzenie na wiele problemów, które trapią naszych pacjentów. Prezes T. Włodarczyk poinformował także o staraniach Stowarzyszenia w zakresie refundacji nowoczesnych leków urologiczno-onkologicznych. Na razie są to starania bezskuteczne, ale nie zamierzamy odpuścić. – zapewnił.

Problemy z refundacją mają także pacjenci zrzeszeniu w Stowarzyszeniu URoConti. Chodzi m.in. o uromodulację, czyli przyrząd poprawiający trzymanie moczu, eliminujący środki sanitarne. Niezrozumiały jest opór urzędników Ministerstwa Zdrowia w tej sprawie, a także w zakresie leków pooperacyjnych związanych z rakiem prostaty.

Przedstawiciele organizacji pacjenckich obecnych na Kongresie PTU wystosowali już po raz kolejny list otwarty do Ministra Zdrowia apelujący o pilne uwzględnienie ich potrzeb,

Bardzo ważnym punktem sesji pacjenckiej było przedstawienie i omówienie specjalnej publikacji powstałej z inicjatywy Polskiego Towarzystwa Urologicznego. Prezentacji „Poradnika dla pacjentów urologicznych i ich rodzin” dokonali: dr n. med. Mariusz Blewniewski z Łodzi oraz Tomasz Michałek z Warszawy. Poradnik to kompedium wiedzy o problemach urologicznych, zagadnieniach współpracy pacjenta z lekarzem oraz pomocy, jakiej powinni udzielać rodzina i bliscy pacjenta.

Ostatnim punktem Konferencji była konfrontacja pacjencko-lekarska „przychodzi pacjent do lekarza – ujęta w formie pytań zadawanych z sali i odpowiedzi lekarzy specjalistów. Na pytania odpowiadali: prof. dr hab. n. med. Zbigniew Wolski oraz jego „sesyjny” asystent dr n. med. Mariusz Blewniewski. Pierwszym, który zgłosił swój problem był Zygmunt Wodzyński ze Stowarzyszenia „Gladiator”.

*               *               *

Znakomita frekwencja, znakomici wykładowcy, znakomita atmosfera obrad uczyniły sesję pacjencką 47 Kongresu Naukowego PTU prawdziwym wydarzeniem.

Na zakończenie obrad kongresowych odbyły się wybory władz PTU. Prezesem tej organizacji na kolejną kadencję został prof. dr hab. n. med. Piotr L. Chłosta. Serdecznie gratulujemy!

Odsłony: 1137

Współpracujemy z: