Joomla 3.1 Template by iPage Coupon

Europa walczy z rakiem

W dniach 16-18 czerwca pacjenci z wielu krajów europejskich naznaczyli sobie doroczne spotkanie w Brukseli. Organizatorem jest ECPC (Europejska Koalicja Pacjentów z Chorobami Nowotworowymi). Organizatorzy spodziewają się, że będzie to największe zgromadzenie pacjentów w Europie. W zaproszeniu przesłanym do Stowarzyszenia „Gladiator” czytamy m.in.: „Uważamy, że współpraca między pacjentami cierpiących na raka jest niezbędna, aby zapewnić lepszy dostęp do diagnostyki i leczenia nowotworów w całej Unii Europejskiej. Mamy nadzieję, że wydarzenie to dostarczy wielu istotnych informacji dotyczących polityki w zakresie nowotworów w poszczególnych krajach, ułatwi współpracę, a także pozwoli współdziałać pacjentom przy kształtowaniu krajowych planów opieki zdrowotnej”.

W programie konferencji pomieszczono punkt o nowej, interaktywnej sesji „Słuchanie członków ECPC”, która ma na celu zaprezentowanie organizacji pacjenckich z poszczególnych krajów członkowskich oraz określenie obszarów ewentualnej współpracy.

Zgromadzenie pacjenckie wypunktowało cztery obszary zagadnień, które miały być poddane debacie: 1) obrona praw pacjentów chorych na raka; 2) jak nawiązać współpracę z decydentami; 3) angażowanie społeczeństwa w kampanie uświadamiające. 4) jak projekt ECPC był wykorzystywany na szczeblu lokalnym Walne Zgromadzenie ECPC zaapelowało o przesyłanie kandydatur młodych pacjentów, którzy przeszli pomyślnie leczenie raka. Przeznaczono dla nich stypendia w wysokości 1500 euro. Szczegóły na stronie www.ecpc.org

Z działań ECPC warto poinformować o prezentacji w Parlamencie Europejskim Białej Księgi „Wartość Innowacji w Europie”, czyli własnej wizji zrównoważonej i dostępnej innowacji w zakresie nowotworów w Europie, w tym dziesięć zestawów zaleceń do UE i państw członkowskich

Odsłony: 1442

Współpracujemy z: