Joomla 3.1 Template by iPage Coupon

Leczenie onkologiczne zaawansowanej choroby nowotworowej - rola radioterapii

Promieniowanie ma różne formy: są fale radiowe, promieniowanie słoneczne, ultradźwiękowe i inne. To jest wysyłanie, przenoszenie energii i jej pochłanianie. Promieniowanie to mogą być fotony lub cząstki, np. fala elektromagnetyczna lub jakaś cząsteczka: elektron, proton, jądro atomu. W próżni promieniowanie elektromagnetyczne ma taką samą prędkość jak światło. Nas interesuje promieniowanie jonizujące. Ono jonizuje materię, powodując, że w obrębie materii tworzą się jony naładowane dodatnio i ujemne.

Mam dwa rodzaje radioterapii: teleterapię polegającą na napromieniowaniu wiązka promieni zewnątrz i brachoterapię polegającą na wprowadzaniu izotopu do wewnątrz ciała chorego poprzez wkłuwanie się do tkanki.

Cele radioterapii stosowanej w zaawansowanej chorobie nowotworowej mogą być różne. Należy do nich m.in. zmniejszenie masy guza, ustąpienie krwawienia, zmniejszenie dolegliwości bólowych. Jest to bardzo dobra metoda leczenia przeciwbólowego, lepsza czasem niż leki przeciwbólowe. Można tez w ten sposób leczyć krwioplucie, duszność, zaburzenia połykania., przerzuty do kości i mózgu. Sa to sytuacje, w których możemy rozważać terapię paliatywną (łagodzącą). Pod wpływem radioterapii prowadzącej do zmniejszenia masy guza możemy osiągnąć spektakularne sukcesy w leczeniu nowotworów.

My nie leczymy nowotworów, my leczymy chorych. W planowaniu leczenia uwzględniamy obiekt leczenia, czyli nowotwór, ale także chorego – jego wydolność narządową, jego stan sprawności i to dopiero daje nam optymalny wybór metody leczenia. My, onkolodzy , przeżywamy szereg dylematów, np. w sytuacji, gdy szansa wyleczenia jest zerowa a ryzyko powikłań ogromne. Jaką przyjąć metodę wobec chorego, którego nowotwór jest bardzo zaawansowany, a on jest w ogólnie dobrym stanie i nie ma żadnych dolegliwości. Czy można wtedy proponować choremu leczenie, które jest często toksyczne i które niesie ze sobą pewne ryzyko? Czy też umówić się z nim, że podejmiemy leczenie w momencie, gdy dolegliwości się pojawią? Albo jaka jest celowość przedłużania życia chorego, który jest w końcowym stadium choroby i które jest jednym wielkim cierpieniem? To nie jest nihilizm ani zaniechanie leczenia w sytuacji krańcowej.

Jeśli można wybierać między radioterapią a chemioterapią to radioterapia jest zdecydowanie lepszą metoda leczenia objawowego, np. raka płuc niż chemioterapia, która jest toksyczna i daje efekt dopiero po upływie kilku miesięcy – radioterapia w ciągu dni lub tygodni. W radioterapii paliatywnej stosuje się też inne, o wiele niższe dawki niż w radioterapii radykalnej i często notujemy szybką, a przy tym spektakularną poprawę. W zaawansowanej chorobie nowotworowej radioterapia pozwala osiągnąć lepsze efekty niż leczenie systemowe. Jest to metoda bezpieczna i bardzo wygodna dla chorych, nie jest także toksyczna, nie przynosi odczynów skórnych ani popromiennych. I jest to metoda tania.

 

Prof. dr hab. n. med. Jacek Jassem

 

 

Prof. Jacek Jassem - onkolog i wykładowca akademicki, profesor nauk medycznych.

Ukończył studia na Akademii Medycznej w Gdańsku. Specjalizował się w zakresie chemioterapii onkologicznej i radioterapii onkologicznej.

W 1975 podjął pracę w Katedrze i Klinice Onkologii i Radioterapii Akademii Medycznej w Gdańsku, przekształconej w Gdański Uniwersytet Medyczny. W 1990 objął stanowisko kierownika tej jednostki. Odbywał staże naukowe w Szwecji i Holandii. Był przewodniczącym Grupy Raka Piersi Europejskiej Organizacji do Badań nad Rakiem (EORTC), w 1996 objął kierownictwo Środkowoeuropejskiej Grupy Onkologicznej (CEEOG). Był przewodniczącym Polskiego Towarzystwa Onkologicznego i wiceprzewodniczącym Polskiego Towarzystwa Radioterapii Onkologicznej. Uzyskał godność członka krajowego korespondenta Polskiej Akademii Umiejętności.

Profesor Jacek Jassem, kierownik Katedry i Kliniki Onkologii i Radioterapii GUMed, został uznany w rankingu redakcji „Puls Medycyny” za najbardziej wpływową osobę w systemie ochrony zdrowia. I nie jest to przypadek. W poprzednich rankingach prof. J. Jassem zajmował drugą i trzecią pozycję.

To pod kierunkiem prof. Jassema zespół 200 ekspertów z całego kraju opracował Strategię Walki z Rakiem w Polsce na lata 2015-2024 - polski "Cancer Plan", który obejmuje wszystkie aspekty związane z szeroko pojętym zwalczaniem nowotworów (nie tylko diagnostyką i leczeniem, ale też m.in. edukacją społeczną, nauką, profilaktyką i aspektami społecznymi chorób nowotworowych.

Odsłony: 1492

Współpracujemy z: