Joomla 3.1 Template by iPage Coupon

Terminy i cennik egzaminów

UWAGA!
Do egzaminu bez odbycia szkolenia przystąpić można tylko pod warunkiem spełnienia wymagań stosownych przepisów. Można o tym przeczytać klikając odpowiedni rodzaj egzaminu.
 

Terminy egzaminów PAA, GIS 2017r.

 

 

Lp. Instytucja przeprowadzająca egzamin Typ egzaminu
Termin egzaminu Miejsce egzaminu
1 Państwowa Agencja Atomistyki Warszawa

IOR 1R,1Z,1, 3

07-08.04.2017 Instytut Chemii Bioorganicznej PAN Poznań ul. Wieniawskiego 17/19

 

2 Główny Inspektorat Sanitarny - GIS RTG R i S

 

 

29.04.2017 Instytut Chemii Bioorganicznej PAN Poznań ul. Wieniawskiego 17/19
3 Państwowa Agencja Atomistyki Warszawa

IOR 1R,1Z,1, 3

 

06-07.10.2017 Instytut Chemii Bioorganicznej PAN Poznań ul. Wieniawskiego 17/19
4 Główny Inspektorat Sanitarny - GIS

RTG R i S

 

18.11.2017 Instytut Chemii Bioorganicznej PAN Poznań ul. Wieniawskiego 17/19

 

 

 

Opłaty:
 
RTG
 
Opłata za egzamin wynosi 20 % minimalnego wynagrodzenia za pracę (400 zł), o którym mowa w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200, poz. 1679, z 2004 r. Nr 24, poz. 2407 oraz z 2005 r. nr 157, poz. 1314), obowiązującego w roku przeprowadzania egzaminu, zwanego dalej „minimalnym wynagrodzeniem za pracę”.

Opłatę, o której mowa w ust. 1, wnosi się bezpośrednio u organizatora egzaminu lub na rachunek bankowy wskazany przez organizatora egzaminu. Dowód wpłaty przedstawia się organizatorowi egzaminu przed rozpoczęciem egzaminu.

UWAGA!!!
Dowód wpłaty przedstawia się organizatorowi egzaminu przed rozpoczęciem egzaminu.

 

A-A, S-A, S-Z, IOR-1Z, IOR-1R, IOR-1, IOR-3

Dokładne i aktualne informacje są dostępne pod adresem PAA http://www.paa.gov.pl

UWAGA!!!
Osoba zdająca egzamin przedstawia dowód wniesienia opłaty komisji egzaminacyjnej przed rozpoczęciem egzaminu.

Uczestników szkolenia prosimy o zabranie dowodu wpłaty za egzamin dokonanej na konto PAA!!!

 

Odsłony: 26836