Joomla 3.1 Template by iPage Coupon

Rehabilitacja onkologiczna pod lupą

Zdaniem ekspertów, polscy pacjenci mają ograniczony dostęp do rehabilitacji onkologicznej. Jak wynika z najnowszego OnkoBarometru Fundacji Watch Heatlh Care, pacjenci onkologiczni na rehabilitację oczekują w długich kolejkach, od 4 do 8 miesięcy a czasem i dłużej.

Rehabilitacja onkologiczna jest ważnym elementem terapii. Zgodnie z aktualną wiedzą medyczną, zmniejsza ryzyko wystąpienia powikłań związanych z chorobą, a także pozwala przyspieszyć powrót do sprawności psychofizycznej i aktywności życiowej. W najnowszym raporcie WHC, sprawdzony został dostęp do rehabilitacji onkologicznej dla pacjentek z przebytym rakiem piersi, u których w wyniku usunięcia węzłów chłonnych wystąpił obrzęk limfatyczny.

Z uzyskanych danych wynika, że średni czas oczekiwania na rehabilitację na oddziałach dziennych wynosi 5,8 miesięcy w centrach onkologii i 8,6 miesięcy w innych placówkach posiadających kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia. Z kolei na uzyskanie rehabilitacji onkologicznej w trybie ambulatoryjnym, pacjentki oczekują od 4,6 miesięcy w centrach onkologii i 6,1 miesięcy w pozostałych placówkach.

Rehabilitacja onkologiczna możliwa jest również w ramach opieki uzdrowiskowej, gdzie kolejki sięgają od 16 miesięcy na Podkarpaciu do 32 miesięcy na Śląsku. W przypadku pilnych wskazań, istnieje również możliwość rehabilitacji w ramach tzw. poszpitalnego pobytu w sanatorium, gdzie średni czas oczekiwania wynosi 6 miesięcy.

Problem spowodowany dolegliwościami w sferze sprawności ruchowej jest bardzo powszechny i często poruszany przez pacjentki podczas wizyty u onkologa. Powodem spadku sprawności kobiet po przebytym zabiegi chirurgicznym jest usunięcie węzłów chłonnych pachowych, które powoduje ograniczenia ruchowe i może prowadzić do obrzęku limfatycznego kończyny osoby operowanej.

W leczeniu obrzęku limfatycznego stosuje się różne metody z zakresu fizjoterapii. Terapia powinna trwać do końca życia pacjentki, być intensywna i prowadzona pod okiem doświadczonego w tej dziedzinie rehabilitanta.

Rehabilitacja zalecana jest już na etapie leczenia szpitalnego. Ma ona na celu pokazanie pacjentkom najważniejszych ćwiczeń usprawniających kończyny osoby operowanej. Niestety w wyniku braku zatrudnienia w placówkach onkologicznych rehabilitantów, dostęp do tego świadczenia pacjentki mają bardzo ograniczony.

Obrzęk limfatyczny jest sporym problemem dla pacjentek, a jego ignorowanie może prowadzić do narastania obrzęku, utrudniać lub całkowicie uniemożliwiać funkcjonowanie kobiecie na co dzień, nie mówiąc o bólu, którego przysparza.

Temat dostępności do rehabilitacji onkologicznej został szerzej omówiony w najnowszym OnkoBarometrze WHC, który dostępny jest pod linkiem http://www.korektorzdrowia.pl/onkobarometr/

OnkoBarometr WHC przedstawia analizę kolejek w pięciu dziedzinach medycyny zajmujących się leczeniem nowotworów, takich jak onkologia, chirurgia onkologiczna, ginekologia onkologiczna, hematologia i hematoonkologia oraz radioterapia onkologiczna. Raport przedstawia również etapowość leczenia, czyli drogę, jaką zwykle pokonują pacjenci od momentu wizyty u lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej do momentu wykonania leczenia operacyjnego (na przykładzie białaczki oraz nowotworów płuc, prostaty i piersi).

Odsłony: 4161