Joomla 3.1 Template by iPage Coupon

Terminy konferencji SIOR

 

 

Konferencja Miejsce Termin

XX Konferencja Inspektorów Ochrony Radiologicznej

- Formularz zgłoszeniowy (PDF, DOC)
- Program ramowy (PDF, DOC)

Warianty dojazdu do Hotelu Soray na mapie

 

Hotel Soray,
Wieliczka ul. Krakowska 14c
21.06-24.06.2017Podczas konferencji, w dniu 22.06.2017r. o godz. 16.00 odbędzie się Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Inspektorów Ochrony Radiologicznej.
Poniżej zawiadomienie o zebraniu oraz wzór pełnomocnictwa do reprezentowania


Zawiadomienie (PDF)
Pełnomocnictwo (PDF)

 

 

Opodatkowanie podatkiem VAT szkoleń organizowanych przez Stowarzyszenie Inspektorów Ochrony Radiologicznej

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. a) ustawy o podatku od towarów i usług, szkolenia/konferencje organizowane przez Stowarzyszenie na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia  z dnia 21.12.2012 r. (dot. uprawnień: RTG R i S) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20.09.2016 r. (dot. uprawnień: A-A, SA, SZ, IOR-1Z, IOR-1R, IOR-1, IOR-3), mogą być objęte zwolnienie z podatku VAT, jeżeli szkolenia te kończą się uzyskaniem uprawnień (egzaminem) dla potrzeb wykonywania pracy zawodowej. Pozostałe szkolenia, które nie kończą się egzaminem nadającym ww. uprawnienia, podlegają opodatkowaniu według stawki VAT 23%.

Jednakże w przypadku, gdy uczestnik szkolenia przedstawi oświadczenie uprawnionego podmiotu, potwierdzające, że szkolenie/konferencje organizowane przez Stowarzyszenie dla tej osoby, będzie finansowane ze środków publicznych w co najmniej 70%, szkolenie dla tej osoby będzie korzystało ze zwolnienia z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c) ustawy o podatku od towarów i usług.

Oświadczenie o finansowaniu ze środków publicznych (PDF, DOC)