Joomla 3.1 Template by iPage Coupon

IOR-1Z, IOR-1R, IOR-1, IOR-3

Szkolenie jest przeprowadzane zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 września 2016 r. w sprawie stanowiska mającego istotne znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej oraz inspektorów ochrony radiologicznej Dz.U. 2016 poz. 1513. Uprawnienia inspektora ochrony radiologicznej typu IOR-0 odpowiadają uprawnieniom określonym w ww. rozporządzeniu jako IOR-1Z.

 

Program szkoleń IOR1-Z, IOR-1R, IOR-1, IOR-3

Informacje praktyczne

 

PROGRAM SZKOLEŃ

ZAKRESY SZKOLEŃ DLA OSÓB, KTÓRE UBIEGAJĄ SIĘ O UPRAWNIENIA INSPEKTORA OCHRONY RADIOLOGICZNEJ

 

 IOR-1Z

 

Lp

Temat

Ilość

godzin

1

wybrane podstawowe zagadnienia z fizyki atomowej i jądrowej; rozpady promieniotwórcze,

1

2

naturalne i sztuczne izotopy promieniotwórcze

1

3

oddziaływanie promieniowania z materią,

1

4

biologiczne skutki promieniowania jonizującego

1

5

detektory promieniowania jonizującego

1

6

podstawowe wielkości dozymetrii promieniowania jonizującego, jednostki

2

7

przyrządy dozymetryczne,

1

8

podstawowe zasady ochrony radiologicznej, w tym uzasadnianie, optymalizacja, ograniczanie narażenia,

2

9

opisy znanych zdarzeń radiacyjnych

1

10

ustawa - Prawo atomowe i akty wykonawcze do niej, podstawowe przepisy międzynarodowe w zakresie bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej, w tym przepisy Unii Europejskiej,

2

11

zezwolenia na działalność w warunkach narażenia, zgłaszanie takiej działalności, wyłączenia, uprawnienia inspektorów dozoru jądrowego,

2

12

zasady bezpiecznej pracy z zamkniętymi źródłami promieniotwórczymi w pracowniach i poza pracowniami,

4

13

pomiary mocy dawki i skażeń promieniotwórczych,

2

14

kontrola narażenia pracowników i osób z ogółu ludności, w tym od promieniowania jonizującego od źródeł naturalnych,

2

16

ogólne informacje o postępowaniu z odpadami promieniotwórczymi,

1

17

podstawowe zasady transportu towarów niebezpiecznych klasy 7,

2

18

organizacja ochrony radiologicznej w jednostce organizacyjnej, obowiązki i uprawnienia kierownika jednostki, inspektora ochrony radiologicznej i pracowników (w tym pracowników zewnętrznych), prace w warunkach narażenia na wzmożone promieniowanie naturalne,

2

19

przygotowanie dokumentów w jednostce organizacyjnej: regulamin pracy, technologiczne instrukcje pracy, rejestry dawek, rejestry źródeł, plan postępowania awaryjnego,

2

20

podstawowe zagadnienia z zakresu prawa pracy.

1

21

ćwiczenia obliczeniowe

4

22

ćwiczenia laboratoryjne

4

 

IOR-1R

Lp

Temat

Ilość godzin

1

wybrane podstawowe zagadnienia z fizyki atomowej i jądrowej;

1

2

oddziaływanie promieniowania z materią,

1

3

biologiczne skutki promieniowania jonizującego

1

4

detektory promieniowania jonizującego

1

5

podstawowe wielkości dozymetrii promieniowania jonizującego, jednostki

2

6

przyrządy dozymetryczne,

1

7

podstawowe zasady ochrony radiologicznej, w tym uzasadnianie, optymalizacja, ograniczanie narażenia,

1

8

opisy znanych zdarzeń radiacyjnych

1

9

ustawa - Prawo atomowe i akty wykonawcze do niej, podstawowe przepisy międzynarodowe w zakresie bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej, w tym przepisy Unii Europejskiej,

2

10

zezwolenia na działalność w warunkach narażenia, zgłaszanie takiej działalności, wyłączenia, uprawnienia inspektorów dozoru jądrowego,

2

11

zasady bezpiecznej pracy z urządzeniami wytwarzającymi promieniowanie jonizujące w pracowniach i poza pracowniami,

2

12

pomiary mocy dawki

1

13

kontrola narażenia pracowników i osób z ogółu ludności

2

14

podstawy fizyki i techniki lamp rentgenowskich oraz akceleratorów

2

15

zasady bezpiecznej pracy w pracowniach rentgenowskich pracowniach akceleratorowych

1

16

organizacja ochrony radiologicznej w jednostce organizacyjnej , obowiązki i uprawnienia kierownika j. o. inspektora ochrony radiologicznej i pracowników ( w tym pracowników zewnętrznych )

1

17

przygotowanie dokumentów  w jednostce organizacyjnej: regulamin pracy, instrukcje pracy, rejestry dawek , plan postępowania awaryjnego

2

18

podstawowe zagadnienia prawa pracy

1

19

ćwiczenia obliczeniowe

3

20

cwiczenia laboratoryjne

3

 
 

IOR-1

 

Lp

Temat

Ilość godzin

1

wybrane podstawowe zagadnienia z fizyki atomowej i jądrowej; rozpady promieniotwórcze,

2

2

naturalne i sztuczne izotopy promieniotwórcze

1

3

oddziaływanie promieniowania z materią,

2

4

biologiczne skutki promieniowania jonizującego

1

5

detektory promieniowania jonizującego

2

6

podstawowe wielkości dozymetrii promieniowania jonizującego, jednostki

1

7

przyrządy dozymetryczne,

2

8

podstawowe zasady ochrony radiologicznej, w tym uzasadnianie, optymalizacja, ograniczanie narażenia,

1

9

opisy znanych zdarzeń radiacyjnych

1

10

ustawa - Prawo atomowe i akty wykonawcze do niej, podstawowe przepisy międzynarodowe w zakresie bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej, w tym przepisy Unii Europejskiej,

4

11

zezwolenia na działalność w warunkach narażenia, zgłaszanie takiej działalności, wyłączenia, uprawnienia inspektorów dozoru jądrowego,

1

12

zasady bezpiecznej pracy z  zamkniętymi źródłami promieniotwórczymi w pracowniach i poza pracowniami,

1

13

pomiary mocy dawki  i skażeń promieniotwórczych

2

14

kontrola narażenia pracowników i osób z ogółu ludności  w tym od promieniowania jonizującego od źródeł naturalnych

1

15

podstawy fizyki i techniki lamp rentgenowskich oraz akceleratorów

2

16

zasady bezpiecznej pracy w pracowniach rentgenowskich i pracowniach akceleratorowych

1

17

kontrola szczelności i ewidencja zamkniętych źródeł promieniotwórczych

1

18

ogólne informacje o postępowaniu z odpadami promieniotwórczymi

2

19

podstawowe zasady transportu towarów niebezpiecznych

klasy 7

2

20

organizacja ochrony radiologicznej w jednostce organizacyjnej, obowiązki i uprawnienia kierownika jednostki organizacyjnej, inspektora ochrony radiologicznej i pracowników ( w tym pracowników zewnętrznych )

1

21

przygotowanie dokumentów w jednostce organizacyjnej: regulamin pracy, technologiczne instrukcje pracy, rejestry dawek , plan postępowania awaryjnego,

1

22

podstawowe zagadnienia prawa pracy

1

23

działalność zawodowa i działania interwencyjne, włącznie z promieniowaniem naturalnym, zwłaszcza radonu

1

24

zasady bezpiecznej pracy z otwartymi źródłami promieniotwórczymi i urządzeniami wytwarzającymi  promieniowanie, w pracowniach i poza pracowniami, kontrola uwolnień, limity użytkowe (ograniczniki) dawek

1

25

zasady pomiarów dozymetrycznych w środowisku pracy, wytyczanie granic terenów kontrolowanych i nadzorowanych

1

26

ocena narażenia osób z ogółu ludności, pojęcie grup odniesienia

1

27

skażenia wewnętrzne

1

28

dekontaminacja powierzchni roboczych sprzętu, skażeń osobistych

1

29

prace w warunkach narażenia na wzmożone promieniowanie naturalne

1

30

identyfikacja substancji promieniotwórczych, w tym materiałów jądrowych

1

31

postępowanie z odpadami promieniotwórczymi

1

32

składowiska odpadów promieniotwórczych

1

33

przykłady typowych zastosowań technik jądrowych oraz związane z nimi zagrożenia

1

34

Ćwiczenia obliczeniowe

8

35

Ćwiczenia laboratoryjne

8

 

 

 

 

IOR-3

 

Lp

Temat

Ilość godzin

1

wybrane podstawowe zagadnienia z fizyki atomowej i jądrowej; rozpady promieniotwórcze,

2

2

naturalne i sztuczne izotopy promieniotwórcze

1

3

oddziaływanie promieniowania z materią,

2

4

biologiczne skutki promieniowania jonizującego

1

5

detektory promieniowania jonizującego

2

6

podstawowe wielkości dozymetrii promieniowania jonizującego, jednostki

1

7

przyrządy dozymetryczne,

2

8

podstawowe zasady ochrony radiologicznej, w tym uzasadnianie, optymalizacja, ograniczanie narażenia,

2

9

opisy znanych zdarzeń radiacyjnych

2

10

ustawa - Prawo atomowe i akty wykonawcze do niej, podstawowe przepisy międzynarodowe w zakresie bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej, w tym przepisy Unii Europejskiej,

4

11

zezwolenia na działalność w warunkach narażenia, zgłaszanie takiej działalności, wyłączenia, uprawnienia inspektorów dozoru jądrowego,

2

12

zasady bezpiecznej pracy z  zamkniętymi źródłami promieniotwórczymi w pracowniach i poza pracowniami,

2

13

pomiary mocy dawki  i skażeń promieniotwórczych

2

14

kontrola narażenia pracowników i osób z ogółu ludności  w tym od promieniowania jonizującego od źródeł naturalnych

2

15

podstawy fizyki i techniki lamp rentgenowskich oraz akceleratorów

2

16

zasady bezpiecznej pracy w pracowniach rentgenowskich i pracowniach akceleratorowych

1

17

kontrola szczelności i ewidencja zamkniętych źródeł promieniotwórczych

2

18

ogólne informacje o postępowaniu z odpadami promieniotwórczymi

2

19

podstawowe zasady transportu towarów niebezpiecznych

klasy 7

2

20

organizacja ochrony radiologicznej w jednostce organizacyjnej , obowiązki i uprawnienia kierownika jednostki organizacyjnej, inspektora ochrony radiologicznej i pracowników

( w tym pracowników zewnętrznych )

1

21

przygotowanie dokumentów w jednostce organizacyjnej: regulamin pracy, technologiczne instrukcje pracy, rejestry dawek , plan postępowania awaryjnego,

2

22

podstawowe zagadnienia prawa pracy

1

23

działalność zawodowa i działania interwencyjne, włącznie z promieniowaniem naturalnym, zwłaszcza radonu

1

24

zasady bezpiecznej pracy z otwartymi źródłami promieniotwórczymi i urządzeniami wytwarzającymi  promieniowanie, w pracowniach i poza pracowniami, kontrola uwolnień, limity użytkowe

( ograniczniki) dawek

1

25

zasady pomiarów dozymetrycznych w środowisku pracy, wytyczanie granic terenów kontrolowanych i nadzorowanych

1

26

ocena narażenia osób z ogółu ludności, pojęcie grup odniesienia

2

27

skażenia wewnętrzne

1

28

dekontaminacja powierzchni roboczych sprzętu, skażeń osobistych

1

29

prace w warunkach narażenia na wzmożone promieniowanie naturalne

1

30

identyfikacja substancji promieniotwórczych, w tym materiałów jądrowych

2

31

postępowanie z odpadami promieniotwórczymi

2

32

składowiska odpadów promieniotwórczych

1

33

przykłady typowych zastosowań technik jądrowych oraz związane z nimi zagrożenia

2

34

podstawy wykorzystania promieniowania jonizującego w diagnostyce i terapii medycznej, rodzaje procedur w teleradioterapii i brachyterapii, typowe zagrożenia

2

35

podstawowe zasady ochrony radiologicznej pacjentów

1

36

zadania inspektorów ochrony radiologicznej w placówkach służby zdrowia, zasady współpracy z personelem medycznym

1

37

opis znanych zdarzeń radiacyjnych w postępowaniu medycznym z wykorzystaniem źródeł promieniowania

2

38

Ćwiczenia obliczeniowe

12

39

Ćwiczenia laboratoryjne

8

 

WYMAGANY STAŻ PRACY W WARUNKACH NARAŻENIA NA PROMIENIOWANIE JONIZUJĄCE

 

Rodzaj uprawnień Wymagany staż pracy
Wykształcenie średnie Wykształcenie wyższe
IOR-1Z 1 rok 0
IOR-1R 1 rok 0
IOR-1 3 lata 1 rok
IOR-3 4 lata 2 lata

 

INFORMACJE PRAKTYCZNE

ZAJĘCIA ROZPOCZYNAJĄ SIĘ O GODZINIE 9.00 !!!

Uczestników szkolenia prosimy o zabranie:

 

  • - kalkulatora z funkcją logarytmów do ćwiczeń obliczeniowych!!!!
  • - zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do pracy w warunkach narażenia na promieniowanie jonizujące,
  • - zaświadczenia o wymaganym stażu pracy w warunkach narażenia na promieniowanie jonizujące,
  • - kopii dyplomu lub świadectwa potwierdzającego wykształcenie,
  • - oświadczenia o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych [DOC].

UWAGA!!!
Każde ksero dokumentu musi być poświadczone za zgodność z oryginałem, np. przez dział kadr zakładu pracy.
Zaświadczenie lekarskie musi być wystawione przez uprawnionego lekarza medycyny pracy (na pieczątce w numerze uprawnień musi być litera J).

 

Odsłony: 32367