Joomla 3.1 Template by iPage Coupon

IOR-1Z, IOR-1R, IOR-1, IOR-3 weryfikacyjne

Szkolenie jest przeprowadzane zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 września 2016 r. w sprawie stanowiska mającego istotne znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej oraz inspektorów ochrony radiologicznej Dz.U. 2016 poz. 1513. Uprawnienia inspektora ochrony radiologicznej typu IOR-0 odpowiadają uprawnieniom określonym w ww. rozporządzeniu jako IOR-1Z.

Program

Inforamcje praktyczne

PROGRAM

 

Temat zajęć Ilość godzin
Wybrane podstawowe zagadnienia z fizyki atomowej i jądrowej - rozpady promieniotwórcze. Naturalne i sztuczne izotopy promieniotwórcze 2
Oddziaływanie promieniowania z materią 2
Biologiczne skutki promieniowania jonizującego 2
Detektory promieniowania jonizującego, Przyrządy dozymetryczne 2
Podstawowe wielkości dozymetrii promieniowania jonizującego, jednostki 1
Podstawowe zasady ochrony radiologicznej, w tym uzasadnianie, optymalizacja, ograniczanie narażenia 2
Ustawa - Prawo atomowe i akty wykonawcze do niej, przepisy międzynarodowe w zakresie bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej, w tym przepisy Unii Europejskiej, 3
Zasady pomiarów dozymetrycznych w środowisku pracy, wytyczanie granic terenów kontrolowanych i nadzorowanych; dekontaminacja powierzchni roboczych, sprzętu, skażeń osobistych, ocena narażenia osób materiałów ogółu ludności, pojęcie grup odniesienia. Pomiary mocy dawki i skażeń promieniotwórczych. Skażenia wewnętrzne 2
Transport materiałów promieniotwórczych. Podstawowe zasady transportu źródeł i odpadów promieniotwórczych 2
Ogólne informacje o postępowaniu z odpadami promieniotwórczymi 2
Organizacja ochrony radiologicznej w jednostce organizacyjnej, obowiązki i uprawnienia kierownika jednostki, inspektora ochrony radiologicznej i pracowników (w tym pracowników zewnętrznych), praca w warunkach narażenia na wzmożone promieniowanie naturalne 2
Podstawowe zasady ochrony radiologicznej pacjentów. Dozymetria dawek terapeutycznych. Zadania inspektorów ochrony radiologicznej w placówkach służby zdrowia, zasady współpracy z operatorem urządzeń, fizykiem medycznym i z lekarzem 2
Przygotowanie dokumentów w jednostce organizacyjnej: regulamin pracy, instrukcje pracy, rejestry dawek, rejestry źródeł, plan postępowania awaryjnego 2
Ćwiczenia obliczeniowe 4
Razem: 30

 

INFORMACJE PRAKTYCZNE

 

ZAJĘCIA ROZPOCZYNAJĄ SIĘ O GODZINIE 9.00 !!!

Uczestników szkolenia prosimy o zabranie:

  • kalkulatora z funkcją logarytmów do ćwiczeń obliczeniowych!!!!


 

Odsłony: 23222