Joomla 3.1 Template by iPage Coupon

Skorzęcin 2014 - Materiały konferencyjne

XVII Konferencja Inspektorów Ochrony Radiologicznej "Energetyka jądrowa, Ochrona radiologiczna pacjenta" - Skorzęcin 2014

 

Sesja wspólna

1. „Europejskie wytyczne dotyczące analizy ryzyka i rejestracji ‘adverse error-events’ i ‘near misses’ w radioterapii”.

Julian Malicki

Dyrektora Wielkopolskiego Centrum Onkologii w Poznaniu

2. Zmiana ustawy – Prawo atomowe – wdrożenie dyrektywy Rady 2011/70/EURATOM.

 

Hubert Wróblewski, Robert Truszkowski

Państwowa Agencja Atomistyki - Warszawa

3. Stan prac nad PPEJ.

Zbigniew Kubacki

Ministerstwo Gospodarki, Dyrektor Departamentu EJ - Warszawa

4. Onkalo-pierwsze składowisko głębokie wypalonego paliwa jądrowego i odpadów promieniotwórczych.

Wiesław Gorączko

Politechnika Poznańska - Poznań

5. Fukushima - spotkanie Międzynarodowej Sieci Związków Zawodowych Pracowników Energetyki Jądrowej (International Nuclear Workers’ Unions Network – INWUN wspólnie ze Światową Organizacją Związków Zawodowych (IndustriAll Global Union).

Grzegorz Jezierski

Politechnika Opolska - Opole

6. Gospodarka paliwem w kraju i za granicą.

Bożydar Snopek, Marcin Banach

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych - Otwock

 

Sesja medyczna

1. Teleterapia w Polsce do roku 2025.

Dariusz Kluszczyński

Krajowe Centrum Ochrony Radiologicznej w Ochronie Zdrowia - Łódź

2. Zgody na świadczenie usług medycznych związanych ze stosowaniem promieniowania jonizującego w medycynie nuklearnej.

Leszek Królicki

Krajowy Konsultant ds. Medycyny Nuklearnej - Warszawa

Gryczyńska Maria

Wojewódzki Konsultant ds. Medycyny Nuklearnej - Poznań

3. Kompleksowe rozwiązania dla kontroli jakości - prezentacja firmy Pro-Project.

 

Henryk Kartaszyński, Rafał Kartaszyński

Pro-Project - Chełm

4. Zgody na działalność z promieniowaniem jonizującym w radiologii.

Grażyna Grobelna

Wojewódzka Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna - Poznań

5. Systemy ochrony radiologicznej na wydziałach „mediciny nuklearnej" (systemy monitoringu promieniowania, systemy osobistej dozymetrii, monitory skażeń).

Darya Krot

VF - Cerna Hora Czechy

6. Zgody na świadczenie usług medycznych związanych ze stosowaniem promieniowania jonizującego w radioterapii.

Piotr Milecki

Wojewódzki Konsultant ds. Radioterapii - Poznań

7. Osłony modułowe - prezentacja firmy Veritas.

Kamil Kamiński

Veritas - Bydgoszcz

8. Zakres testów eksploatacyjnych urządzeń radiologicznych – radioterapia, propozycja zmian.

Joanna Gaweł

Krajowe Centrum Ochrony Radiologicznej w Ochronie Zdrowia - Łódź

9. Jednostki dawek stosowanych w tomografii komputerowej – teoria i praktyka.

 

Maria A. Staniszewska, Renata Kopeć, Izabela Milcewicz-Mika,

Instytut Fizyki Jądrowej PAN - Kraków

10. "Jak przerwać klincz - ocena i optymalizacja dawek w narządach krytycznych w brachyterapii prostaty, algorytmy obliczeniowe i metody aplikacji izotopu".

 

Grzegorz Zwierzchowski

Wielkopolskie Centrum Onkologii - Poznań

11. Napromienianie pacjentek z lewostronnym rakiem piersi, w technice ze wstrzymanym oddechem.

Dorota Dupla

Dolnośląskie Centrum Onkologii - Wrocław

12. Aspekty fizyczne radioterapii wysokich dawek na przykładzie radioterapii stereotaktycznej raka płuca.

Marzena Janiszewska

Dolnośląskie Centrum Onkologii - Wrocław

13. Zalecenia ESTRO i ABS dla brachyterapii.

Ewelina Gruszczyńska

Instytut Onkologii - Warszawa

14. Wybrane aspekty narażenia na promieniowanie pracowników zakładów medycyny nuklearnej.

Jerzy Olszewski, Małgorzata Wrzesień

Instytut Medycyny Pracy - Łódź

  

Sesja przemysłowa

1. Pierwiastki promieniotwórcze w materiałach budowlanych.

Wiesław Gorączko

Politechnika Poznańska - Poznań

2. Dyrektywa 2013/59/EURATOM-co nas czeka w ochronie radiologicznej.

Jerzy Wojnarowicz

Narodowe Centrum Badań Jądrowych - Otwock

3. 100 lat lampy rtg.

Grzegorz Jezierski

Politechnika Opolska - Opole

4. Pomiar rozkładu dawki od rozproszonego promieniowania X wokół stanowiska pomiarowego do defektoskopii z lampą rtg 225 kV przy użyciu detektorów MTS i MCP.

Paulina Janowska, Maciej Budzanowski, Paulina Majczak -Ziarno, Izabela Milcewicz Mika, Tomasz Nowak, Renata Kopeć

Instytut Fizyki Jądrowej - Kraków

5. Źródła otwarte w przemyśle- badanie szczelności układów chłodzących.

Andrzej Drajczyk

Energopomiar - Gliwice

6. Zastosowanie promieniowania jonizującego w diagnostyce dużych instalacji przemysłowych.

Adrian Jakowiuk, Łukasz Modzelewski, Ewa Kowalska, Jan Pieńkos

Instytut Chemii i Techniki jądrowej - Warszawa

7. Zamknięte źródła promieniotwórcze w utrzymaniu ruchu kopalń węgla kamiennego.

Adam Wróbel

Kopalnie Węgla Kamiennego Wesoła  - Mysłowice

8. Parametry przyrządów dozymetrycznych stosowanych w ochronie radiologicznej.

Dariusz Aksamit, Katarzyna Wołoszczuk, Krzysztof Ciupek

Centralne Laboratorium Ochrony Radiologicznej - Warszawa

9. Techniki radiacyjne – IMRP 2013.

Wojciech Głuszewski

Instytut Chemii i Techniki Jądrowej - Warszawa

10. Izotopowa i dozymetryczna aparatura pomiarowa dla przemysłu i nauki.

Igor Krupiński

Polon–Alfa - Bydgoszcz