Joomla 3.1 Template by iPage Coupon

Skorzęcin 2015 - Materiały konferencyjne

XVIII Konferencja Inspektorów Ochrony Radiologicznej "Ochrona radiologiczna teraz i w przyszłości" - Skorzęcin 2015

 

Sesja I wspólna - Dyrektywy UE a praktyka

Temat

 Wykładowca

Rola i zadania fizyków w medycznym wykorzystaniu promieniowania jonizującego  teraz i w przyszłości

Julian Malicki

Wielkopolskie Centrum Onkologii

Poznań

 

Dyrektywy Unii Europejskiej w systemie prawnym Polski a struktura i praktyka ochrony radiologicznej

Maciej Jurkowski

Państwowa Agencja Atomistyki

Warszawa

 

Rola Inspektorów Dozoru Jądrowego,wsparcie i kontrola IOR

Monika Skotniczna

Państwowa Agencja Atomistyki

Warszawa

 

Europejska sieć edukacji i szkoleń w zakresie ochrony radiologicznej

Krzysztof W. Fornalski

PGE EJ 1 Sp. z o.o., Biuro Technologii i Eksploatacji

Warszawa

 

 

Sesja II wspólna - Promieniowanie wokół nas

Postępowanie z odpadami promieniotwórczymi i wypalonym paliwem jądrowym w Polsce

Krzysztof Madaj,

Marcin Banach

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych

Otwock

 

Dawki w podróżach lotniczych

Wiesław Gorączko

Politechnika Poznańska Poznań

 

Promieniowanie rentgenowskie wokół nas

 

 

Grzegorz Jezierski

Politechnika Opolska

Opole

 

Ochrona radiologiczna a loty międzyplanetarne

Wiesław Gorączko

Politechnika Poznańska Poznań

 

 

Sesja III wspólna - Co nowego w dozymetrii?

Doświadczenie w kontroli radiacji środowiska i dozymetrii osobistej w ramach jednego kompleksowego systemu monitorowania na stanowiskach pracy z wykorzystaniem źródeł promieniowania jonizującego

Martin Holcner

VF a.s.

Cerna Hora

Czechy

 

Dozymetria przyszłości

Dariusz Aksamit

Centralne Laboratorium

Ochrony Radiologicznej

Warszawa

 

Osłony modułowe w radioterapii w latach 2014/2015

Kamil Kamiński

Ochrona radiologiczna

Bydgoszcz

 

Krajowy Plan Działania w zakresie radonu (Radon Action Plan) w Polsce, w świetle nowej dyrektywy Rady Unii Europejskiej (2013/59/EURATOM) – Szanse i problemy

Krzysztof Kozak,

Jadwiga Mazur

Instytut Fizyki Jądrowej

Kraków

 

 

Sesja I medyczna - Radioterapia, Dozymetria w radioterapii

Weryfikacja rozkładu dawki w terapii IMRT

Wojciech Bulski

Centrum Onkologii Instytut im.

M. Curie Skłodowskiej

Warszawa

 

Nowe technologie w radioterapii

Piotr Milecki

Wielkopolskie Centrum Onkologii

Poznań

 

Wymagania Dyrektywy UE 2013/59/EURATOM a obowiązujące przepisy z zakresu ochrony radiologicznej pacjenta w Polsce

Dariusz Kluszczyński

Dorota Wróblewska

Krajowe Centrum Ochrony Zdrowia w Służbie Zdrowia

Łódź

 

 

Sesja II medyczna - Brachyterapia

Brachyterapia w ginekologii

Grażyna Ibron

Katarzyna Pawłów-Pyrka

Michał Górzyński

SP ZOZ MSWz WMCO

Olsztyn

 

Brachyterapia prostaty z zastosowaniem implantów stałych I 125

Grzegorz Zwierzchowski

Grzegorz Bielęda

Wielkopolskie Centrum Onkologii

Poznań

 

Różnice i podobieństwa technik leczenia raka prostaty brachyterapia LDR a terapia protonowa

Andrzej Wożniak

Nubrapol

Jastrzębie Zdrój

 

Od ochrony radiologicznej pracownika do szacowania dawek pacjenta- szerokie zastosowanie metody termoluminescencyjnej

Ewelina Pyszka, Renata Kopeć, Izabela Milcewicz-Mika, Paulina Janowska, Katarzyna Włodek, Agnieszka Szumska, Katarzyna Chrul, Paulina Majczak-Ziarno, Agnieszka Pasieka, Paweł Bednarczyk, Anna Serwicka, Magdalena Kościńska, Małgorzata Kruk, Aleksandra Kiszkurno-Mazurek, Monika Synowska, Anna Bubak, Anna Sas-Bieniarz, Magdalena Michalska, Katarzyna Soból, Gabriela Glaz.

Instytut Fizyki Jądrowej

Kraków

 

Monitoring narażania w środowisku pracy

Paulina Janowska, Renata Kopeć, Maciej Budzanowski, Magdalena Michalska, Ewelina Pyszka

Instytut Fizyki Jądrowej

Kraków

 

Blaski i cienie metody TLD

Dariusz Aksamit

Centralne Laboratorium

Ochrony Radiologicznej

Warszawa

 

Podstawy fizyczne  radioterapii 
protonowej

Jan Swakoń

Ośrodek Protonowy

Bronowice

 

 

Sesja I przemysłowa - Zagrożenia radiacyjne

Źródła narażenia radiacyjnego w kopalniach węgla

Adam Wróbel

Kopalnia Wesoła

Mysłowice

 

Modernizacja komory radiacyjnej w MITR PŁ - wybrane aspekty

 

Krzysztof Hodyr

Pracownia Zamkniętych Źródeł Promieniowania
i Laboratorium Liniowego Akceleratora Elektronów
Politechnika Łódzka
Międzyresortowy Instytut Techniki Radiacyjnej
Łódź

 

Możliwości zastosowania dozymetrii promieniowania mieszanego n+y

Iwona Pacyniak

Centralne Laboratorium Ochrony Radiologicznej

Warszawa

M. Kowalska

K.W.Fornalski

Centralne Laboratorium Ochrony Radiologicznej

Warszawa

Politechnika Warszawska, Wydział Fizyki

Warszawa

PGE EJ 1 Sp. z o. o. Warszawa

 

Radiacyjna konserwacja obiektów

Wojciech Głuszewski

Instytut Chemii i Techniki Jądrowej
Warszawa

 

Przemysłowe zastosowania technologii akceleratorowych

Wojciech Głuszewski
Instytut Chemii i Techniki Jądrowej
Warszawa

 

Wielkość narażenia personelu obsługującego skanery rentgenowskie. Metody oceny
narażenia

Jerzy Michnikowski

KWANT

Pracownia Pomiarów Promieniowania

Poznań

 

Izotopowe mierniki poziomu wykorzystywane w elektrociepłowniach

Robert Szymonek

TAMECH

Dąbrowa Górnicza

Piotr Jagiełka

INTROL

Katowice

 

Stosowanie jonizacyjnych czujek dymu

 

Igor Krupiński

Polon Alfa

Bydgoszcz

 

 

Sesja terenowa

Prezentacja Mobilnego Laboratorium Spektrometryczno-Dozymetrycznego

CHIMERA Lab.

Krzysztof Kozak

Jadwiga Mazur

IFJ PAN