Joomla 3.1 Template by iPage Coupon

Sucha 2006

Wspólna konwencja bezpieczeństwa w postępowaniu z wypalonym paliwem jądrowym i bezpieczeństwa w post

Wspólna konwencja bezpieczeństwa w postępowaniu z wypalonym paliwem jądrowym i bezpieczeństwa w postępowaniu z odpadami promieniotwórczymi sporządzona w Wiedniu dnia 5 września 1997 r. - pełny text

NOWELIZACJA USTAWY PRAWO ATOMOWEJ. Michnikowski                             

Stowarzyszenie Inspektorów Ochrony Radiologicznej
Poznań

NOWELIZACJA USTAWY PRAWO ATOMOWE


Ustawa Prawo atomowe od dnia jej uchwalenia 29 listopada 2000 roku była wielokrotnie nowelizowana a 12 marca 2004 roku Sejm RP uchwalił ustawę o zmianie ustawy Prawo atomowe. Ta ustawa po zmianie znów była nowelizowana.
W Dz. U. nr 52 z 30 marca 2006 roku pod pozycją 378 została opublikowana Ustawa z dnia 24 lutego 2006 r o zmianie ustawy – Prawo atomowe. Ustawa weszła w życie z dniem 14 kwietnia 2006 r.
Zmiana ustawy została wymuszona przez konieczność dostosowania prawa polskiego do prawa Unii Europejskiej. Zmieniona ustawa wprowadza do stosowania przepisy Dyrektywy 2003/122/Euratom z 22 grudnia 2003 roku w sprawie kontroli wysokoaktywnych, zamkniętych źródeł promieniotwórczych i źródeł niekontrolowanych.
Niejako przy okazji wprowadzono inne zmiany do ustawy.
Najważniejsze zmiany to wprowadzenie pojęcia źródła wysokoaktywnego, źródła niekontrolowanego oraz zastąpienie pojęcia zakład opieki zdrowotnej szerszym pojęciem jednostka ochrony zdrowia.
Omówiono zmiany legislacyjne w Ustawie Prawo atomowe od jej uchwalenia do dnia dzisiejszego oraz delegacje ustawowe wydane na jej podstawie.
Oparto się na teksie jednolitym Ustawy z 30 czerwca 2004 roku.
Zaistniała konieczność zmian w aktach wykonawczych do ustawy.
W ciągu 18 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy z dnia 24 lutego 2006 r o zmianie ustawy powinny zostać opublikowane następujące, nowe Rozporządzenia:
1. Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków bezpiecznej pracy ze źródłami promieniowania jonizującego
2. Rozporządzenie Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie dokumentów wymaganych przy składaniu wniosku o wydanie zezwolenia
3. Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie podstawowych wymagań dotyczących terenów kontrolowanych i nadzorowanych
4. Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wymagań dotyczących rejestracji dawek indywidualnych.
5. Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wymagań dotyczących zawartości naturalnych izotopów promieniotwórczych w surowcach i materiałach stosowanych w budynkach przeznaczonych na pobyt ludzi i inwentarza żywego, a także w odpadach przemysłowych stosowanych w budownictwie.
6. Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie warunków przywozu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wywozu z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz tranzytu przez to terytorium materiałów jądrowych, źródeł promieniotwórczych i urządzeń zawierających takie źródła.
Najważniejsze omawiane akty prawne:
1. Ustawa z 29 listopada 2000 r Prawo Atomowe – Dz. U. nr 3 z dnia 18 stycznia 2001 r poz. 18
2. Ustawa z 12 marca 2004 r o zmianie ustawy - Prawo Atomowe oraz ustawy o opłacie skarbowej – Dz. U. nr 70 z dnia 21 kwietnia 2004 r poz. 632
3. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 30 czerwca 2004 r jednolitego sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo Atomowe – Dz. U. nr 161 z dnia 16 lipca 2004 r poz. 1689
4. Ustawa z dnia 24 lutego 2006 r o zmianie ustawy – Prawo atomowe – Dz. U. nr 52 z 30 marca 2006 r poz. 378
5. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowych warunków bezpiecznej pracy ze źródłami promieniowania jonizującego – Dz. U. nr 239 z 31 grudnia 2002 r poz. 2029

W SPRAWIE SZCZEGÓŁOWYCH WARUNKÓW BEZPIECZNEJ PRACY ZE ŹRÓDŁAMI PROMIENIOWANIA JONIZUJĄCEGOJ. Barczyk                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Stowarzyszenie Inspektorów Ochrony Radiologicznej
Warszawa

OBECNA SYTUACJA PRAWNA W ZAKRESIE OCHRONY RADIOLOGICZNEJJ. Michnikowski                             

Stowarzyszenie Inspektorów Ochrony Radiologicznej
Poznań
OBECNA SYTUACJA PRAWNA W ZAKRESIE OCHRONY RADIOLOGICZNEJ

Omówiono zmiany legislacyjne w Ustawie Prawo atomowe od jej uchwalenia do dnia dzisiejszego oraz delegacje ustawowe wydane na jej podstawie.
Oparto się na teksie jednolitym Ustawy z 30 czerwca 2004 roku oraz Ustawie z dnia
24 lutego 2006 r o zmianie ustawy – Prawo atomowe – Dz. U. nr 52 z 30 marca 2006 r poz. 378.

Przedstawiono podstawowe obowiązki jednostki stosującej źródła promieniowania jonizującego lub urządzenia będące źródłem promieniowania jonizującego na podstawie zezwolenia.
Przedstawiono wyłącznie te akty wykonawcze do Ustawy, które w sposób istotny związane są z działalnością w zakresie ochrony radiologicznej uczestników konferencji.
Omówiono wprowadzane pojęcie źródła wysokoaktywnego i źródła niekontrolowanego.

Najważniejsze akty prawne:
1. Ustawa z 29 listopada 2000 r Prawo Atomowe – Dz. U. nr 3 z dnia 18 stycznia 2001 r poz. 18
2. Ustawa z 12 marca 2004 r o zmianie ustawy - Prawo Atomowe oraz ustawy o opłacie skarbowej – Dz. U. nr 70 z dnia 21 kwietnia 2004 r poz. 632
3. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 30 czerwca 2004 r w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo Atomowe – Dz. U. nr 161 z dnia 16 lipca 2004 r poz. 1689
4. Ustawa z dnia 24 lutego 2006 r o zmianie ustawy – Prawo atomowe – Dz. U. nr 52 z 30 marca 2006 r poz. 378
5. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2005 r. w sprawie dawek granicznych promieniowania jonizującego – Dz. U. nr 20 z 3 lutego 2005 r poz. 168
6. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowych warunków bezpiecznej pracy ze źródłami promieniowania jonizującego – Dz. U. nr 239 z 31 grudnia 2002 r poz. 2029
7. Rozporządzenie Rady Ministrów z 18 stycznia 2005 r w sprawie stanowisk mających istotne znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej oraz inspektorów ochrony radiologicznej – dz. U. nr 21 z 7 lutego 2005 r poz. 173
8. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2005 r w sprawie planów postępowania awaryjnego w przypadku zdarzeń radiacyjnych – Dz. U. nr 20 z 3 lutego 2005 r poz. 169
9. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie wymagań dotyczących sprzętu dozymetrycznego – Dz. U. nr 239 z dnia 31 grudnia 2002 r poz. 2032
10. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2002 r w sprawie odpadów promieniotwórczych i wypalonego paliwa jądrowego – Dz. U. nr 230 z dnia 24
grudnia 2002 r poz. 1925
11. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 sierpnia 2002 r w sprawie podstawowych wymagań dotyczących terenów kontrolowanych i nadzorowanych – Dz. U. nr 138 z dnia 30 sierpnia 2002 r poz. 1161W Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r Prawo atomowe, po zmianach i nowelizacjach


NOWE AKTY WYKONAWCZE DO USTAWY OMÓWIENIE PROJEKTÓW ROZPORZĄDZEŃJ. Barczyk                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Stowarzyszenie Inspektorów Ochrony Radiologicznej
Warszawa