Joomla 3.1 Template by iPage Coupon

Dymaczewo Nowe 2009

Tytuł Autor Odsłony
PORÓWNANIE KOSZTÓW ENERGII Z RÓŻNYCH ŹRÓDEŁ Andrzejewski K. 2533
STANDARDY ZATRUDNIENIA LEKARZY, FIZYKÓW I ELEKTRORADIOLOGÓW W RADIOTERAPII – PORÓWNANIE WYTYCZNYCH I PRAKTYKI W POLSCE I NA ŚWIECIE Malicki J. 2594
CZY MAMY SIĘ BAĆ ENERGETYKI JĄDROWEJ ? Andrzejewski K. 1985
AKTUALNY STAN PRZYGOTOWAŃ DO WYWOZU WYPALONEGO PALIWA JĄDROWEGO (WPJ) Z POLSKI Snopek B. 2447
GOSPODARKA ODPADAMI PROMIENIOTWÓRCZYMI W POLSCE Banach M. 2468
POTRZEBY KADROWE ENERGETYKI JĄDROWEJ W POLSCE Gorączko W. 1970
KSZTAŁCENIE W DZIEDZINIE OCHRONY RADIOLOGICZNEJ DLA POTRZEB MEDYCYNY I ENERGETYKI JĄDROWEJ Korgul A., Gorączko W., Szeliński Z. 1765
PROJEKT BIOLCHEM - ROZWÓJ RADIOCHEMII NA WYDZIALE CHEMII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO Rogulski Z. 2753
JAKOŚĆ W MEDYCYNIE NUKLEARNEJ Wyszomirska A. 2435
FORMOWANIE TERAPEUTYCZNYCH WIĄZEK PROMIENIOWANIA I ICH OCENA Piotrowski T. 1503
JAKOŚĆ W BRACHYTERAPII Zwierzchowski G. 1892
STEREOTAKSJA JAKO ELEMENT OCHRONY RADIOLOGICZNEJ PACJENTA PRZY ESKALACJI DAWKI TERAPEUTYCZNEJ Nowakowski S. 2603
TESTY SPECJALISTYCZNE APARATÓW RTG - OCENA STANU URZĄDZEŃ RADIOLOGICZNYCH NA PODSTAWIE TESTÓW PRZEPROWADZONYCH PRZEZ LABORATORIUM DOZYMETRII INDYWIDUALNEJ I ŚRODOWISKOWEJ (LADIS) IFJ PAN. Cepiga A., Budzanowski M., Szymańska K., Milewicz-Mika I., Jaksa E. 2763
MIĘDZYLABORATORYJNE PORÓWNANIE OCENY AKTYWNOŚCI JODU J-131 W TARCZYCY Pliszczyński T. 1709
NOWE PODEJŚCIE DO ZAPEWNIENIA JAKOŚCI W PLANIE LECZENIA JAK I W DOZYMETRII W APARACIE TOMOTHERAPY Sieradzki G. 1727
DOKUMENTY WYMAGANE PRZY SKŁADANIU WNIOSKU O WYDANIE ZEZWOLENIA NA WYKONYWANIE DZIAŁALNOŚCI ZWIĄZANEJ Z NARAŻENIEM NA PROMIENIOWANIE JONIZUJĄCE. WYMAGANIA I INTERPRETACJE DOZORU JĄDROWEGO Barczyk J. 1471
DZIAŁALNOŚĆ KRAJOWEGO CENTRUM OCHRONY RADIOLOGICZNEJ W OCHRONIE ZDROWIA Wróblewska D. 2243
PLANOWANE I KONIECZNE ZMIANY W ROZPORZĄDZENIU MZ Z DNIA 25 SIERPNIA 2005 R. W SPRAWIE WARUNKÓW BEZPIECZNEGO STOSOWANIA PROMIENIOWANIA JONIZUJĄCEGO DLA WSZYSTKICH RODZAJÓW EKSPOZYCJI MEDYCZNEJ Kowski R. 1579
WĄTPLIWOŚCI DOTYCZĄCE PRZEPISÓW I ZDROWEGO ROZSĄDKU W CODZIENNEJ PRACY INSPEKTORA OCHRONY RADIOLOGICZNEJ Lambrinow N., Papaj S. 1792
DOZYMETRIA W ŚRODOWISKU PRACY Zandberg J. 4220
NARAŻENIE NA DAWKI OD PROMIENIOWANIA JONIZUJĄCEGO W ŚWIETLE WYNIKÓW OTRZYMANYCH W LABORATORIUM DOZYMETRII INDYWIDUALNEJ I ŚRODOWISKOWEJ IFJ PAN Broda E., Budzanowski M., Obryk B., Pajor A., Dzieża B., Katula Z., Kopeć R., Kruk M., Nowak A., Sas-Bieniarz A., Włodek K., Woźniak A. 1277
LABORATORIUM WZORCOWANIA PRZYRZĄDÓW DOZYMETRYCZNYCH INSTYTUTU FIZYKI JĄDROWEJ IM. H. NIEWODNICZAŃSKIEGO PAN – ROZSZERZENIE DZIAŁALNOŚCI Zbroja K., Bilski P., Grin L., Marczewska B., Winiarska B., Horwacik T., Ptaszkiewicz M., Sas-Bieniarz A. 1455
POMIARY SKAŻEŃ I ICH INTERPRETACJA Krupiński I., Gniewoski M. 1388
NOWE TENDENCJE W INTERPRETACJI SKAŻEŃ POWIERZCHNIOWYCH Zawanowski K. 1041
PREZENTACJA SPRZĘTU POMIAROWEGO FIRMY MEDISO Plewińska A. 1494
DOZYMETRIA I URZĄDZENIA FIRMY VF Słowik W. 1096
Pokaż #