Joomla 3.1 Template by iPage Coupon
Filtr

Medycyna dla pacjentów

Na mapie organizacji pozarządowych pojawiła się nowa struktura – Polska Koalicja Medycyny Personalizowanej. Jej zadaniem jest wspierać pacjenta w usuwaniu formalistycznych barier leczenia. Kolejne spotkanie uczestników forum prozdrowotnego odbyło się na terenie Centrum Onkologii w Warszawie. Spotkanie majowe poświęcone było wypracowaniu kierunków działania Koalicji oraz warunków prowadzenia edukacji prozdrowotnej. Sesję prowadziła dr n. med. Beata Jagielska z Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie.

Księga odwagi i nadziei

Zbiorowym wysiłkiem kilku firm partnerskich współdziałających z Międzynarodową Koalicją Pacjentów Chorych na Raka Nerki (IKCC) ukazała się publikacja zawierająca podstawowe informacje o groźnej chorobie jaką jest rak nerki oraz historie pacjentów z różnych krajów z całego świata. „Księga odwagi nadziei” trafia do rąk polskich pacjentów dzięki staraniom Stowarzyszenia Mężczyzn z Chorobami Prostaty „Gladiator.”. O tym jak trudne to było przedsięwzięcie pisze we wstępie dr Rachel Giles, Prezes Zarządu IKCC. „Dzielenie się osobistymi historiami wymaga ogromnej odwagi. Każda historia jest nadzwyczajnym świadectwem odwagi i wyjątkowych wyzwań, z jakimi mierzą się chorzy na raka nerki oraz opiekujące się nimi osoby.”. Oto historia pana Mariana Ornata przekazana do Księgi za pośrednictwem Stowarzyszenia „Gladiator”.

Międzynarodowa Karta Praw Pacjenta

Międzynarodowa Karta Praw Pacjenta Chorego na Raka Nerki została stworzona przez Międzynarodową Koalicję Pacjentów Chorych na Raka Nerki (IKCC), aby zagwarantować, że ponad milion osób żyjących na całym świecie z rakiem nerki będzie mieć dostęp do najlepszych dostępnych form leczenia, opieki, informacji i wsparcia. Naszym celem jest wspierać krajowe stowarzyszenia pacjentów chorych na raka nerki w niesieniu pomocy pacjentom i ich rodzinom na całym świecie, w gromadzeniu informacji niezbędnych w celu aktywnego uczestniczenia w prowadzeniu ich raka nerki, jak również w celu zdobywania większej wiedzy na temat tego, czego mogą się spodziewać po danym leczeniu i opiece.

Międzynarodowy Dzień Raka Nerki: „Pytania i odpowiedzi”

„Pytania i odpowiedzi” – pod takim hasłem 22 czerwca 2017 r. odbył się I Międzynarodowy Dzień Raka Nerki. Wiedza Polaków na temat profilaktyki tej choroby jest niewielka, a liczba chorych z roku na rok wzrasta. Dlatego organizatorzy zachęcają do rozwiązania quizu, który zwraca uwagę na podstawowe symptomy raka nerki. (informacja i dane dotyczące quizu są dostępne na stronie internetowej Stowarzyszenia „Gladiator” www.gladiator-prostata.pl)

Obrazowanie rentgenowskie i neutronowe w służbie archeologii - skrót referatu

Wszechstronne badania obiektów naszego dziedzictwa kulturowego oprócz tradycyjnych metod stosowanych przez historyków sztuki takich jak porównania kompozycyjne, ikonograficzne i stylistyczne zostały wzbogacone w XX wieku przez kompleksowe badania technologiczne mające różnorodne wzajemnie uzupełniające się metody fizyko-chemiczne.

Zastosowanie radiografii w muzealnictwie - skrót referatu

Po raz pierwszy technikę zdjęć rentgenowskich wykorzystano do badania obiektów zabytkowych w Niemczech w 1913 roku. W Polsce inicjatorem tej techniki badań zabytków był Bohdan Marconi, który w 1934 roku w Muzeum Narodowym w Warszawie uruchomił pracownię badań radiograficznych. Użycie promieniowania rentgenowskiego umożliwia zbadanie stanu zachowania zabytków. Każde uszkodzenie, retusz obrazu, ukryte pod warstwą malarską i niedostrzegalne gołym okiem są czytelne na rentgenogramie. Zdjęcia rentgenowskie umożliwiają badanie oryginalnego obrazu pierwotnego, szkiców, przemalowań, a także poprawek wykonywanych przez malarza.

Radiacja w muzeum

W dniu 12 maja w Warszawie miała miejsce nietypowa konferencja poświęcona zastosowaniu radiacji w praktyce muzelanej: „Techniki nuklearne w identyfikacji i konserwacji dzieł sztuki”. Organizatorami byli: Stowarzyszenie Inspektorów Ochrony Radiologicznej w Poznaniu, Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie, Polskie Towarzystwo Nukleoniczne w Warszawie. Konferencja została objęta patronatem Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki. Spotkanie radiologów i muzealników otworzyli wspólnie: dr Wojciech Brzeziński, Dyrektor Muzeum Archeologicznego w Warszawie oraz Maria Kubicka, Prezes SIOR.

Natura - refleksje o świecie pierwotnym

Przez całą swą historię człowiek zastanawiał się nad tym, czym jest planeta Ziemia. Jak powstała. Jakie jest nasze miejsce w niej? Co przyniesie przyszłość? Legendy, jakie powstały, by wyjaśnić te zagadki, zrodzone były mocą naszej wyobraźni.

W ostatnich latach nauka zbliżyła się nieco do wyjaśnienia tajemnicy stworzenia. Badacze, którzy wyprawili się poza Ziemię i opuścili w głąb oceanów, mogą rywalizować z herosami ze starych legend. Niektóre wnioski, do jakich doszli, brzmią równie fantastycznie, jak dawne baśnie, opowiadane przy ogniskach. Im więcej się dowiadujemy, tym bardziej historia Ziemi i życia jawi się nam jako zgoła coś cudownego.

Państwo jako uczestnik gry rynkowej

Upominano się już niejednokrotnie, że założenia programowe Społecznej Gospodarki Rynkowej winny stać się zbiorem elementów powodzenia realizacji programu gospodarczego. Ma on być niemożliwym do zakwestionowania, albowiem będzie on oparty o zasady gospodarki kontynentalnej uznanej przez wiodące państwa Europy  jako obowiązujący reżim gospodarczy. Po ustaleniu priorytetu dla  określonego reżimu gospodarczego należy wprowadzić  propozycje takich działań  gospodarczych, które nie tylko pozwolą na realizację postulatów programowych, ale dadzą także komfort bezdyskusyjności w różnych starciach politycznych na ten temat, np. posądzania o populizm. będą bowiem za nimi stały autorytety w dziedzinie gospodarki, wspierane hasłami np. Rewolucji Francuskiej i zasadami filozofii gospodarczej sformułowanych przez Waltera Euckena. Odpowiadać będą na fundamentalne pytanie SKĄD PIENIĄDZE NA REALIZACJĘ TYCH HASEŁ.

Anna, Agata i Maryla – starsze siostry pracującej Marii

Pierwsze zbudowane w Polsce reaktory jądrowe, Anna i Maryla kończą 50 lat. Z sześciu wybudowanych do tej pory w Świerku pracuje dziś jeden – „Maria”. Przy okazji rocznicy warto jednak zapoznać się z tymi mniej znanymi, starszymi urządzeniami.

W 1963 roku naukowcy z instytutów w Świerku pod Warszawą (obecnie Narodowe Centrum Badań Jądrowych) samodzielnie opracowali pierwsze polskie reaktory – „Anna” i „Maryla”. Ich minimalna moc (bliska zeru) pozwalała na przeprowadzanie prac naukowych i badawczych wspierających ówczesną energetykę nuklearną (reaktor „Ewa”) oraz medycynę jądrową (produkcja izotopów).

Już czas, żeby zadbać o swój układ kostny

Proces przebudowy kości trwa całe życie.  W dzieciństwie, w okresie dojrzewania, aż do 30. roku życia organizm buduje ostateczną masę kostną. Szczytowa masa kostna osiągana jest ok. 30. roku życia. Po 30. roku życia rozpoczyna się proces utraty masy kostnej.

U kobiet, proces ten przebiega z różną szybkością, w zależności od wieku.
- przed menopauzą roczna utrata kości wynosi ok. 0,3-0,5%,
- po menopauzie proces przyspiesza do ok. 2-3% ubytku masy kostnej rocznie.

Choroby żylnej nie można lekceważyć

Żylaki kończyn dolnych są bardzo częstym i poważnym schorzeniem występującym nie tylko wśród ludzi starszych.

Coraz częściej osoby młode borykają się z uczuciem ciężkości nóg, opuchlizną wokół kostek, skurczami lub bólem łydek podczas długotrwałego stania lub siedzenia. Objawy te są często bagatelizowane i dopiero pojawienie się podskórnej siateczki i pajączków skłania nas do wizyty u specjalisty.

Dieta dla zdrowych nerek

Nerki odpowiedzialne są za usuwanie toksyn obecnych w pokarmach. Upośledzenie ich funkcji stanowi wskazanie do modyfikacji diety w celu zapobiegania rozwojowi powikłań (szczególnie w zakresie serca i kości) oraz spowolnienia postępu niewydolności nerek.

Dieta powinna zostać dopasowana do potrzeb pacjenta i uwzględniać inne choroby, takie jak cukrzyca, nadciśnienie tętnicze, niewydolność serca lub inne. O modyfikacji diety decyduje lekarz na podstawie wyników regularnie wykonywanych badań, a komponuje ja dietetyk.

Specjalizacja z Fizyki Medycznej - czy warto coś zmienić?

„Celem kształcenia specjalizacyjnego w dziedzinie fizyki medycznej jest przygotowanie specjalistycznej kadry fizyków do pracy w jednostkach ochrony zdrowia, w różnych dziedzinach medycyny”…

Fizyk medyczny zatrudniony w jednostkach ochrony zdrowia opracowuje i wdraża nowe metody badań i leczenia, opracowuje i ocenia wyniki badań i leczenia, stosując metody statystyczne, musi posiadać wiedzę na temat zjawisk i procesów fizycznych zachodzących w organizmie ludzkim. Wszystkie wymienione elementy wymagają od fizyka medycznego dobrej znajomości fizyki, matematyki, biologii, statystyki oraz dobrze opanowanych metod badawczych.

Wielkopolskie Centrum Onkologii – Zakład Brachyterapii

Brachyterapia (po grecku brachy – z bliska) jest to metoda leczenia polegająca na napromienianiu tkanek nowotworowych przy użyciu energii promieniowania izotopu umieszczanego w guzie lub w jego bezpośrednim sąsiedztwie. W celu umieszczenia izotopu w guzie wykonywane są liczne procedury zabiegowe, takie jak bronchoskopia, gastroskopia, laparotomia, kraniotomia, zabiegi cytoredukcji guza. Oprócz wykazania się umiejętnościami zabiegowymi zastosowanie brachyterapii wymaga perfekcyjnego opanowania wiedzy klinicznej z zakresu radioterapii, fizyki medycznej, radiobiologii.

Nowe technologie, nowe horyzonty

Pod tym hasłem 6 czerwca w warszawskim hotelu Marriott odbyła się konferencja zorganizowana przez chińską firmę Nuctech Company Limited. Podczas warsztatów przedstawiono systemy kontroli pojazdów oraz kontenerów, systemy do kontroli bagażu, oparte na obrazowaniu rentgenowskim, system kontroli CT (tomografia komputerowa), system kontroli bezpieczeństwa cieczy, detektory materiałów wybuchowych i narkotyków, spektometry ramanowskie, systemy kontroli osobistej, system monitorowania radioaktywności, system napromieniowania w zakresie sterylizacji poczty, żywności, sprzętu medycznego.

Polski lek wchodzi do Europy

Produkcja Tektrotydu, polskiego, niedrogiego leku, pozwalającego na skuteczną diagnostykę i terapię onkologiczną. Tektrotyd (99mTc-Tektrotyd), lek opracowany i wytwarzany w Ośrodku Radioizotopów POLATOM Narodowego Centrum Badań Jądrowych (NCBJ), otrzymał właśnie rejestrację umożliwiające jego stosowanie w prawie wszystkich krajach Unii Europejskiej. Dzięki unikatowym właściwościom polskiego produktu oraz niskiej cenie skuteczna diagnostyka i terapia onkologiczna będzie dostępna dla coraz większej liczby pacjentów z całego świata.

Zmiany w pakiecie onkologicznym

Minął rok od wprowadzenia tzw. pakietu onkologicznego, który miał skrócić diagnozowanie i oczekiwanie na leczenie nowotworów w Polsce. Lekarzom rodzinnym umożliwiło to wystawianie kart DiLO (diagnostyki i leczenia onkologicznego) wszystkim pacjentom, u których podejrzewali nowotwór. A chorzy z „zieloną kartą" trafiali do osobnej, krótszej kolejki i nie musieli czekać na badania miesiącami. Tak wyglądała teoria. Bo praktyka pokazała, że z tą szybkością, którą miał zapewnić pakiet onkologiczny, bywało różnie. Choćby dlatego, że na lekarzy wystawiających karty DiLO spadła wielka ilość papierkowej roboty.

"Inżynier i Fizyk Medyczny" piszą o Nas

W czasopiśmie Inżynier i Fizyk Medyczny, w numerze 2/2016, ukazał sie artykuł na temat naszego Stowarzyszenia.
Serdecznie zachęcamy do przeczytania teksu, który jest dostepny pod adresem http://inzynier-medyczny.pl/iim/2.2016/files/assets/basic-html/index.html#8

Zasady układania jadłospisów

W starej książce kucharskiej znaleźliśmy porady jak układać jadłospisy dla poszczególnych grup zawodowych. Podział na pracowników umysłowych i fizycznych już nie obowiązuje, ale warto wiedzieć, jak to dawniej bywało.

 

 

W poszukiwaniu zwiększenia efektywności radioterapii - opracowane w NCBJ urządzenie Jet Counter

Dobiegł końca projekt „Wielkości pomiarowe w radioterapii z uwzględnieniem efektów biologicznych” (BioQuaRT). Naukowcy zrzeszeni w organizacji EURAMET EMPR poszukiwali nowych metod metrologicznych pozwalających na optymalizację planowania leczenia nowotworów z zastosowaniem radioterapii.

Jak napromieniać guz aby leczenie było skuteczne? Jak zapewnić bezpieczeństwo sąsiednim, zdrowym tkankom? To wyzwania stojące przed dzisiejszą radioterapią.

Rozmowy o zdrowiu: Trzeba mieć plan - Rozmowa z prof. Jerzym Stuhrem, aktorem i reżyserem

Jak długo czekał Pan na zdiagnozowanie choroby?

Grałem wówczas dużo w teatrze i było to sporym obciążeniem dla moich strun głosowych. Myślałem, że jak odpocznę, moje dolegliwości ustąpią. Tak się jednak nie stało. Laryngolog zbadał mi gardło, zrobiono też kompleksowe badania i po dwóch godzinach miałem diagnozę: guz przełyku. Dzięki popularności mogłem liczyć na ulgi i w jeden dzień miałem wykonane wszystkie badania. Wyniki też były bardzo szybko.

Rak jądra – problem wstydliwy

Problem raka jąder dotyka każdego roku ok. 700 Polaków w wieku od 15 do 40 roku życia. Mimo, że stanowi on tylko 1 proc. spośród wszystkich odmian raka dotykających mężczyzn, to jednak jest on najczęściej występującym nowotworem u mężczyzn w tym przedziale wieku.

Kto choruje?

Wszyscy mężczyźni, zwłaszcza poniżej 40 roku życia, są zagrożeni nowotworem jądra, jednak pewna ich część jest szczególnie narażona na zachorowania (występują u nich czynniki ryzyka).

Odchudzanie bez wysiłku?

Taki rodzaj odchudzania to mit! Odchudzanie jedynie przez stosowanie właściwej diety i wspomagających ten proces suplementów diety w zdecydowanej większości przypadków nie przynosi trwałych efektów. Natomiast połączenie tych trzech elementów, tzn. dieta – wysiłek – suplementy, czyli zmiana stylu życia powoduje trwałą redukcję wagi ciała. Nie jest to związane tylko z tym, że aktywność fizyczna „spala” tkankę tłuszczową w sposób bezpośredni, ale także z tym, że aktywność fizyczna przyspiesza przemianę materii. Dlatego też najlepsze efekty przy odchudzaniu uzyskuje się ćwicząc w godzinach rannych.

Narodowe programy walki z rakiem cz. I

Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości, podczas I Wszechpolskiego Zjazdu w sprawie Walki z Rakiem w Warszawie 14. 12. 1924 r., ogłoszono pierwszy Narodowy Program Walki z Rakiem, w którym sformułowano trzy główne zadania do realizacji: 1) rozwój badań klinicznych i epidemiologicznych; 2) oświata zdrowotna; 3) tworzenie placówek dla chorych na nowotwory, w tym Instytutu Radowego w Warszawie. Ogłaszając go, Prezes Polskiego Komitetu do Zwalczania Raka Henryk Barylski powiedział: „Dzień dzisiejszy w dziejach walki z rakiem na ziemiach polskich stanowi rozpoczęcie nowej ery; nareszcie poszczególne poczynania zostaną ujęte w celową i uplanowaną całość (...) i dadzą społeczeństwu zespoloną organizację leczniczą”. W 1932 r. dzięki niezłomnym staraniom Marii Skłodowskiej-curie oraz ofiarności społeczeństwa polskiego i Polonii amerykańskiej, otwarto dla pacjentów Instytut Radowy.

Jak działa witamina cz. 1

Witamina A

Jest przeciwutleniaczem, substancja rozpuszczalną w tłuszczach, która występuje w dwóch formach. W pożywieniu pochodzenia zwierzęcego, takim jak olej rybi i wątroba, występuje jako retinol, natomiast wykorzystywany przez organizm lub magazynowany w wątrobie; drugą postacią witaminy A jest beta-karoten i inne karetonoidy (prowitamina A), które zanim zostaną wykorzystane jako witamina A, najpierw muszą ulec przemianie w organizmie w retinol.

Dziecko nie musi bać się szczepienia

Dowiedz się, co możesz zrobić, aby dobrze przygotować siebie oraz malucha do szczepienia i pobrania tak, aby uchronić go przed przykrymi doznaniami i zminimalizować stres. W pierwszych dwóch latach życia dziecko otrzymuje nawet kilkanaście szczepień obowiązkowych, podawanych w odstępach co najmniej 4-6-tygodniowych. Dochodzą do tego jeszcze szczepienia dodatkowe. Choć ukłucie to krótka chwila, niestety boli, co powoduje płacz i niepokój pociechy. Podanie szczepionki jest bardzo trudnym przeżyciem nie tylko dla dziecka, ale także i rodzica.

Dlaczego Polki nie robią badań cytologicznych?

Współczesna medycyna oferuje wiele sposobów zapobiegania problemom zdrowotnym; jednym z ważniejszych są z pewnością badania profilaktyczne, w tym populacyjne programy badań przesiewowych, mające na celu zapobieganie nowotworom i ich wczesne wykrycie. Rak szyjki macicy jest doskonałym przykładem choroby, w której przypadku uczestnictwo w regularnych badaniach profilaktycznych odgrywa ogromną rolę – wcześnie wykryty daje duże szanse przeżycia (pięcioletnia przeżywalność z rakiem w fazie miejscowej wynosi 92%).

Czym jest zdrowie?

Językoznawcy mówią, że jeśli nie ma czegoś w naszym języku, to nie ma i w myślach. Sięgając do Słownika języka polskiego PWN w wersji on-line, dowiemy się, że choroba to nieprawidłowe funkcjonowanie organizmu lub jego części. Zdrowie zaś jest stanem żywego organizmu, w którym wszystkie funkcje przebiegają prawidłowo. Tak więc w potocznym języku polskim, są to pojęcia przeciwstawne. .pierwsze opisuje awarię techniczna ustroju, drugie – jej brak. Tymczasem zgodnie z wykładnią Światowej Organizacji Zdrowia z 1946 r. „zdrowie jest stanem pełnego i dobrego samopoczucia fizycznego, psychicznego i społecznego, a nie jedynie brakiem choroby cielesnej czy ułomności”. Nie jest lustrzanym odbiciem choroby. To stan, który przewyższa brak choroby i jest trójskładnikowy (holistyczny).

Prywatność i ciasteczka na naszej stronie

Szanujemy prywatność naszych użytkowników i chcemy, aby korzystając z naszych witryn czuli się bezpiecznie. 

  1. Kiedy wchodzisz na naszą stronę, na dysku Twojego komputera mogą być zapisywane tzw. ciasteczka (ang. cookies), czyli niewielkie pliki tekstowe.
  2. Zapisywanych na Twoim komputerze informacji wysyłanych z naszego serwera nigdzie nie gromadzimy i w żaden sposób nie przetwarzamy.
  3. W każdym momencie możesz wyłączyć możliwość zapisywania wszystkich lub niektórych ciasteczek poprzez zmianę ustawień w swojej przeglądarce internetowej.
  4. Jeżeli zdecydujesz się na odrzucenie wszystkich ciasteczek, nie będzie możliwe korzystanie z niektórych treści i usług udostępnianych na naszej stronie. Wyłączenie ciasteczek nie powoduje natomiast braku możliwości przeglądania strony.

 

Jak wyłączyć ciasteczka

Jeśli korzystasz z urządzenia przenośnego (telefon, smartfon, tablet), zapoznaj się z opcjami dotyczącymi ochrony prywatności w dokumentacji na stronie internetowej producenta Twojego urządzenia

Przyjaciele odchodzą zawsze w nieporę...

Przyjaciele odchodzą zawsze w nieporę.
Nieoczekiwanie,...i to zawsze nieoczekiwanie
zamykają za sobą drzwi pozostawiając przed nimi
cierpienie swoje i cierpienie tych, których opuszczają.

Skorzęcin 2014

Warszawa 2013

 

Warszawa 2013

Metody obliczania osłon stałych dla pracowni tomografii komputerowej

W czasie badań diagnostycznych oraz symulacji metodą techniką tomografii komputerowej wiązka pierwotna jest kierowana wyłącznie w stronę pacjenta. Osłonność ścian ma zabezpieczać miejsca przebywania osób w sąsiedztwie tomografu komputerowego wyłącznie przed promieniowaniem rozproszonym od ciała pacjenta i promieniowaniem ubocznym, pochodzącym z głowicy urządzenia.

Polski atom coraz dalej

Pierwsza polska elektrownia atomowa jest przykładem inwestycji, która bynajmniej nie musi zakończyć się finałem. Z mówienia i pisania o budowie tej elektrowni od lat dobrze żyje rzesza urzędników na rozmaitych stołkach. Zrozumiałe więc, że chcą to spokojnie robić jak najdłużej.

Ochota na życie

W poprzedniej odsłonie naszej strony zamieściliśmy artykuł „Menopauza”, w którym został zarysowany problem jakże ważny dla wielu kobiet. W tej odsłonie kontynuujemy tę tematykę.

Jak walczyć z nadwagą


Ryzyko zachorowania na choroby uro-onkologiczne u mężczyzn zależy od: sposobu odżywiania, masy ciała, aktywności fizycznej.

Otyłość zwiększa ryzyko rozwoju guzów nerki, a w Polsce ok. 40 proc. mężczyzn ma nadwagę. Spożywanie dużej ilości warzyw i owoców oraz utrzymywanie systematycznej aktywności fizycznej odgrywają dużą rolę w zapobieganiu nowotworom układu moczowo-płciowego.

CyberKnife, nadzieja dla ciężko chorych na raka


Jakiś czas temu na naszej stronie internetowej publikowaliśmy artykuł na temat działania CeberKnifu w Gliwickim Centrum Onkologii, które jako pierwsze w kraju zainstalowało to urządzenie. Obecnie takie samo urządzenie zostało sprowadzone i wkrótce będzie działać w Wielkopolskim Centrum Onkologii.

Ciemna materia

Antycząstki napływające na Ziemiępogłębiają zagadkę ciemnej materii

Anegdoty medyczne (3)

Wiadomo już, co wywołuje Alzheimera

Osoba chora na chorobę Alzheimera doświadcza powolnego osuwania się w intelektualny i fizyczny bezwład. Najpierw pogarsza się pamięć, zmienia nastrój i zachowanie, później przychodzi czas na problemy z poruszaniem się, ubieraniem, myciem, jedzeniem i zaburzenia mowy. Pod koniec życia chorzy nie są w stanie wykonywać najprostszych czynności i wymagają 24-godzinnej opieki. W końcu udało się ustalić, co wywołuje tę straszną chorobę.